ReadyPlanet.com
dot dot


เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด zebra
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Zebra (Printer Barcode Zebra) เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ Zebra หรือพิมพ์ฉลาก,พิมพ์ลาเบล ได้รับการออกแบบให้สามารถเลือกใช้ระบบการพิมพ์ 2 แบบ ,Direct Thermal(การถ่ายความร้อนโดยตรง),Thermal Transfe(การโอนถ่ายความร้อนผ่านผ้าหมึก),เหมาะสมหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก เครื่องพิมพ์ลาเบล Zebra สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีความคงทนสูงตัวเครื่องเป็นเหล็กทั้งชุด และยังมีเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ(Desktop Printer)ที่มีขนาดเล็ก กระทัดรัดหาพื้นที่จัดวางง่าย นิยมใช้เป็นเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดซองยา ตามโรงพยาบาลต่างๆ หรือ คลีนิคทั่วไป
View :   Sort :

หน้า 1/1
1
พบสินค้า 6 รายการ
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ รุ่น ZT420
 view
รหัส : Barcode Printer Zebra ZT420
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Zebra ZT420
จำหน่าย / ขาย และ นำเข้า เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Zebra ZT400 , Zebra ZT420 หรือ บาร์โค้ดปริ้นเตอร์ Zebra ZM400 ใช้พิมพ์สติกเกอร์ โดยการเปลี่ยนรูปแบบระบบ และ พัฒนาเครื่อง ฟังก์ชั่น ให้ทันสมัย โดยได้ทำการเปลี่ยนเป็นรุ่น ZT400 , ZT420 ตัวเครื่องได้ออกแบบให้มีความเหมาะสมกับ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมขนาดกลาง เพราะมีความทนทานสูง สำหรับรุ่น ZT400 , ZT420 สามารถพิมพ์ได้ 2 ระบบ Thermal Transfer และระบบใช้ความร้อน Direct Thermal สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคงทน ตัวเครื่องเป็นเหล็กทั้งชุด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Zebra จึงมีความคงทนสูง
จำนวน :

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ รุ่น GK420t
 view
รหัส : Barcode Printer Zebra GK420t
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Zebra GK420t
จำหน่าย และ นำเข้า เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ Zebra GK420t หรือ บาร์โค้ดปริ้นเตอร์ Zebra TLP2844Z ที่ได้ทำการพัฒนาเป็นรุ่น Zebra GK420t ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง จนถึงอุตสาหกรรมขนาดเล็ก สามารถพิมพ์ได้ทั้งระบบ Thermal Transfer และระบบใช้ความร้อน Direct Thermal สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคงทน อีกทั้งยังการันตรีคุณภาพ ด้วยตัวเครื่องผลิตที่อเมริกา และยังเป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่นำเข้าจากอเมริกานั้นเอง
จำนวน :

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ รุ่น 105SL
 view
รหัส : Barcode Printer ZEBRA 105SL
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ZEBRA 105SL
จำหน่าย และ นำเข้า เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ Zebra 105SL หรือ บาร์โค้ดปริ้นเตอร์ Zebra 105SL พร้อมติดตั้งนอกสถานที่ ตัวเครื่องมีขนาดใหญ่เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สามารถพิมพ์ได้ 2 ระบบ Thermal Transfer และระบบใช้ความร้อน Direct Thermal รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคงทน (เป็นอย่างมาก) ตัวเครื่องเป็นเหล็กทั้งชุด อีกทั้งยังการันตรีคุณภาพ ด้วยตัวเครื่องผลิตที่อเมริกา และยังเป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่นำเข้าจากอเมริกานั้นเอง
จำนวน :

เครื่องพิมพ์ลาเบล เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ รุ่น S4M
 view
รหัส : Barcode Printer Zebra S4M
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Zebra S4M
จำหน่าย และ นำเข้า เครื่องพิมพ์สติกเอร์ Zebra S4M หรือ บาร์โค้ดปริ้นเตอร์ Zebra S4M พร้อมติดตั้งนอกสถานที่ ตัวเครื่องมีขนาดกลางเหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง สามารถพิมพ์ได้ทั้งระบบ Thermal Transfer และระบบใช้ความร้อน Direct Thermal สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคงทน ตัวเครื่องเป็นเหล็กทั้งชุด อีกทั้งยังกรันตรีคุณภาพ ด้วยตัวเครื่องผลิตที่อเมริกา และยังเป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่นำเข้าจากอเมริกานั้นเอง
จำนวน :

เครื่องพิมพ์ลาเบล เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด รุ่น Xi4
 view
รหัส : Barcode Printer ZEBRA Xi Serie
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ZEBRA Xi Series
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Zebra Xi series หรือ บาร์โค้ด ปริ้นเตอร์ Zebra Xi series เครื่องมีขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้การพิมพ์ปริมาณจำนวนมาก
จำนวน :

(Z4M Plus) Barcode Printer Zebra
 view
รหัส : Z4M Plus
Barcode Printer Zebra Z4M Plus
จำหน่าย และ นำเข้า เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ Zebra Z4M Plus หรือ บาร์โค้ดปริ้นเตอร์ Zebra Z4M Plus พร้อมติดตั้งนอกสถานที่ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมขนาดกลาง สำหรับรุ่น Z4M Plus สามารถพิมพ์ได้ 2 ระบบ Thermal Transfer และระบบใช้ความร้อน Direct Thermal สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคงทน ตัวเครื่องเป็นเหล็กทั้งชุด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Zebra มีความคงทนสูง

The new Z4M Plus is up to five times faster than the original Z4M printer when processing complex, variable-information labels.
จำนวน :


หน้า 1/1
1เลขที่ 6/1 หมู่ 4 ถ.ประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทร: 02-030-8531-2 , 02-034-0901-2
Fax : 02-069-0169
Email: producelabel@gmail.com , info@barcode-produce.com
Website : http://www.barcode-produce.com