ReadyPlanet.com
dot dot


สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดสำหรับอุตสาหกรรมเสื้อผ้า (Barcode Tags)

สติ๊กเกอร์สำหรับอุตสาหกรรมเสื้อผ้า เราผลิตทั้ง ฉลากสินค้า สติ๊กเกอร์สินค้า และ Tags ป้ายฉลากสำหรับติดเสื้อผ้า เป็นการพิมพ์ฉลากสินค้ากับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด พิมพ์บาร์โค้ด พิมพ์วันที่ พิมพ์รหัสสินค้า(serial number) พิมพ์หมายเลขล็อต(lot number) พิมพ์ข้อมูล ข้อความ และ พิมพ์โลโก้บริษัท เพื่อติดกับสินค้า มีสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดที่เป็นกาวธรรมดา กาวรีมูฟ (ติดแล้วลอกออกได้ ขนผ้าไม่หลุดติดออกมา สามารถผลิตได้หลากหลายสี หลายรูปแบบ สำหรับ TAG มีความหนาของกระดาษหลายขนาดให้ท่านเลือกใช้ตามความต้องการ 

 

ตัวอย่างสติ๊กเกอร์สำหรับอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
สติ๊กเกอร์ บาร์โค้ด (Barcode Label,Tags & Sticker)

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดสำหรับงานอุตสาหกรรม (Industry Barcode Sticker)
สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค (barcode sticker)
สติ๊กเกอร์ใช้กับสินค้าแช่แข็ง
สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดสำหรับเครื่องประดับ (Barcode Jewelry Sticker)
สติ๊กเกอร์ติดซองยา สำหรับงานโรงพยาบาล และ คลีนิค ทั่วประเทศ (Barcode Label sticker For Hospital) article
ลาเบลม้วน articleเลขที่ 6/1 หมู่ 4 ถ.ประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทร: 02-030-8531-2 , 02-034-0901-2 , 02-989-2792 ,
02-989-2420 Fax : 02-069-0169 , 02-989-2041
Email: producelabel@gmail.com , info@barcode-produce.com
Website : http://www.barcode-produce.com