ReadyPlanet.com
dot dot


(สติ๊กเกอร์ บาร์โค้ด) สำหรับงานโรงพยาบาล (Barcode Label sticker For Hospital) article

สติ๊กเกอร์ บาร์โค้ด สำหรับงานโรงพยาบาล หรือ Label Sticker (ลาเบล สติ๊กเกอร์) สติ๊กเกอร์ซองยา ติดซองยา เราผลิตสติ๊กเกอร์สำหรับงานโรงพยาบาล  ระบุชื่อผู้ป่วย มีทั้งระบบม้วน และระบบแผ่น สติ๊กเกอร์สำหรับเครื่อง DOT MATRIX สติ๊กเกอร์หนามเตย สติ๊กเกอร์สำหรับติดถุงเลือด กาวห้องเย็น 

สามารถผลิตโลโก้โรงพยาบาลได้ตามความต้องการของลูกค้า มีเนื้อวัสดุให้ท่านเลือกตามความต้องการดังต่อไปนี้

  • สติ๊กเกอร์ บาร์โค้ด เนื้อขาวด้าน หนามเตย มีทั้งระบบแผ่น และระบบม้วน
  • สติ๊กเกอร์ บาร์โค้ด เนื้อไดเรกเทอร์มอล(ไม่ต้องให้ Ribbon สำหรับ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด )
  • สติ๊กเกอร์ บาร์โค้ด เนื้อกึ่งมันกึ่งด้าน (สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด)
  • สติ๊กเกอร์ บาร์โค้ด U-PO สำหรับติดถุงเลือด กาวห้องเย็น

ตัวอย่าง สติ๊กเกอร์ บาร์โค้ด สำหรับงานโรงพยาบาล

 




สติ๊กเกอร์ บาร์โค้ด (Barcode Label,Tags & Sticker)

สติ๊กเกอร์ บาร์โค้ด สำหรับงานอุตสาหกรรม (Industry Barcode Sticker)
สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (barcode sticker) สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค
สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Barcode Synthetic stickers) สำหรับงานห้องเย็น
สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Barcode Tags) สำหรับอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Barcode Jewelry Sticker) สำหรับเครื่องประดับ



เลขที่ 6/1 หมู่ 4 ถ.ประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก
กรุงเทพฯ 10530 โทร: 02-989-2792 , 02-989-2420 Fax : 02-989-2041
Email: producelabel@gmail.com , info@barcode-produce.com
Website : http://www.barcode-produce.com